i M 16 F 64.978,64 5 f f 48.741,58 144 61,74 54,05 I, 145 91,885 139,55 154 42.670,51 21 084.20 157 2.060.85 1.384,44 5 161 10.882,30 13.716,04 5 163 404,33 597,31 I f 61 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. •n n V Over te brengen f 83.366,86 123.500,58 Overgebracht Het onderhouden van het lokaal met de meubelen en stoffeering, in gebruik bij het College van Zetters, Prinsegraeht 63. Het onderhouden van de markt- meesterswoning en verdere ver richtingen in verband met het marktwezen Het onderhouden van de lokalen met de meubelen en stoffeering, in gebruik bij de Gezondheids commissie, Prinsegraeht 63 i'j Het verstrekken, plaatsen onder houden en verven van waar schuwingsborden, voortvloeien de uit de Motor- en Rijwielwet en uit de Algemeene Politiever ordening Het onderhouden van de bureaux en de wachtgebouwen en het onderhouden en verstrekken van meubelen en stoffeering ten behoeve van de Politie 3 S’ w Het onderhouden van de kazer nen en posthuizen, het onder houden en verstrekken van meubelen en stoffeering en het onderhouden van andere inrich tingen ten behoeve van de Brandweer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 728