16F 62 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Begroot bedrag. 123.500,58 f 63 366,86 f 164 1.854,17 2.012,38 n 168 n 193,29’ 475,53 T> n 169 I Het onderhouden van de gebou- o 1.270.41 1.270,75 P 1.010,42 i 661,22 171 <1 Memorie. r> 172 r 1.130,76 864,54 174 s 901,91 604,25 7) t> 129.670,56 89.446,52 f f Over te brengen Het onderhouden van de volks badinrichtingen Het onderhouden van de begraaf plaats voor vee aan den West duinweg I Werkelijk bedrag. Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en verstrek ken van meubelen en stoffee ring ten behoeve van den Keu ringsdienst voor levensmidde len 170 Het onderhouden van het gebouw voor koepokinenting aan het Rijswijksehe plein Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en verstrek ken van meubelen en stoffee ring ten behoeve van den Ge neeskundigen Dienst ÉS wen en ontsmettingsinriehtin gen ten behoeve van den Ont smettingsdienst Overgebracht Het onderhouden van de gebou wen. het onderhouden en ver strekken van meubelen en stof feering en verdere verrichtin gen ten behoeve van het Bouw en Woningtoezicht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 729