'I hfl 16F i h’ag 63 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 129.670,56 5 176Vergoeding 67.976,92 11.157,36 580.595,86 621.416,88 n wegen 111.778,75 108.363,71 181 35.971,80 n 182 168.777,39 128.786,85 5 104.674,56 182 3.976,10 n n Over te brengen f 1.182.898,79 f 1.298.437,17 Het onderhouden en exploiteeren van de privaatinrichtingen en van de daarbij behoorende wa terplaatsen 182 194.983,99 5 13.010,82 5 89.446,52 j f 76.520,45 Het onderhouden en schoonhou den van pompen, riolen, nood- uitlaten, toegangskokers en wa terplaatsen Het onderhouden en exploiteeren van de rioolgemalen, met de daarbij behoorende dienstge bouwen met meubelen 2.548,06 5 31.679,35 5 F" i m i i 177 j Het onderhouden van huizen, to rens, poorten, monumenten en dergelijke gebouwen voor den openbaren dienst bestemd en niet onder andere posten begre pen en het onderhouden en ver strekken van meubelen en stof- feering ten behoeve daarvan. Overgebracht f voor bemoeiingen I niet in verband staande met het uitvoeren van werken 178 i Het onderhouden van de straten en pleinen c.a 179 Het onderhouden van de en voetpaden c.a. Het onderhouden van de bruggen en van de daarbij behoorende wachthuizen met de meubelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 730