1GF 66 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. f 1.547.638,— f 1.768.054.88 aq 215 Memorie 135.10 24.171,35 25.370,61 as 219 12.579,48 7.971,30 at 222 9.851,3! 5.482,34 8.112,0! 4.228,14 w 224 av 1.456,9: 1.052,51 n n 226 aw 28.007,4t 18.093,21 Y) 227 ax 2.366,9- 1.541,80 Y) f 1.855.934,71 Over te brengen f 1.610.178,65 au I 222 Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en verstrek ken van meubelen en stoffee- ring ten behoeve van de Vis- scherijsehool Werken en diensten in verband met schoolfeestjes en centrale verwarming in bewaarscholen. Het onderhouden van de gebou wen en het onderhouden en ver strekken van meubelen en stof- feering ten behoeve van de Be waarscholen Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en verstrek ken van meubelen, gymnastiek- toestellen en stoffeering, ten be hoeve van het Gymnasium Centrale verwarming van dat ge bouw o Overgebracht Werken en diensten in verband met schoolfeestjes bij het Lager Onderwijs Het onderhouden van de gebou wen en het onderhouden en ver strekken van meubelen, gym- nastiektoestellen en stoffeering ten behoeve van het Middelbaar Onderwijs Centrale verwarming van de ge bouwen ten behoeve van dat Onderwijs ar 219

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 733