16F L 288 69 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. f 2.023.163,49 f 1.699.792,92 32.361,56 5 23.318,72 :1 n 288 P 36.862,85 23.922,97 n n 318 515,74 224.36 329 201,14 746.88 r> 350 Memorie. 248.734,49 f 2.341.839,275 f 1.748.005,85 406.215,88 f 2.748.055.155 f 1.748.005,85 Het onderhouden van de bezittin gen in beheer bij den Woning- dienst, benevens het verrichten van verdere werkzaamheden ten behoeve van dien dienst Diverse werken, tot de uitvoering, waarvan in den loop van het jaar werd besloten Het onderhouden van het gebouw met conciƫrgewoning in gebruik bij het scheidsgerecht voor Ge meentewerklieden Werkzaamheden en diensten in verband met den aankoop enz. van voorraden levensmiddelen. Overgebracht Het onderhouden van terreinen ingebracht in het Grondbedrijf en het onderhouden van de zich j daarop bevindende gebouwen en opstallen, benevens het ver richten van verdere diensten ten behoeve van dat bedrijf 5 2=3 t? So E-3& Werkzaamheden en diensten in verband met de mobilisatie en inkwartiering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 736