16F 71 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. 14.368,08 Overgebracht f f 7.955,— 25.648,— c 71.395,68 55.553,55 28.266,48 18.602,68 n e 1.170,30 1.067,83 n 1.473,25 I 1.017,92 n T) 7.401,75 2.029,77 <7 45.876,97 49.325,74 f 310.168,78 f 179.421,16 Over te brengen n r> Het maken van inritten en over wegen Het verrichten van straatwerken tengevolge van het door parti culieren, met vergunning, op breken van de openbare straat in de 23.307,27 135.129,64 Het verrichten van straatwerken, enz. ten behoeve van verschil lende bedrijven en diensten, in j verband met het leggen van buizen en kabels, of met het j rooien en planten van boomen Het verrichten van straatwerken, enz. tengevolge van particuliere bouwwerken, in verband met het plaatsen van schuttingen, palen en materialen b I Het stichten en onderhouden van gebouwen, het onderhouden van electrisehe liftkabels, het ver- strekken van reserve-machine- deelen, enz. ten behoeve van het Ziekenhuisbedrijf. Onderhoud gebouwen, enz. Stichting gebouwen, enz. d Het verrichten van straatwerken, enz. ten behoeve van Spoor- en Tramwegmaatschappijen, verband met werken aan rails, enz Het maken van spruitriolen voor huisaansluitingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 738