16 F f fs 3.000,— I 72 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. j Werkelyk bedrag. Begroot bedrag. f 310.168,78 179.421,16 i Memorie. 1.504,— ding of anderszins f f 311.672,78 179.421,16 j 280.722,28 1.422,57 f 592.395,06 f 180.843,73 Artikel IV. f f f 9.566,24 14.350,— Artikel V. van a f 1.057,90 b 427,875 300,— 1.485,775 1.000,— f n n n Opbrengst uit de exploitatie privaatinrichtingen. Diverse, in den loop van het jaar uitgevoerde werken f a b c d e 1.642,125 5.599,70 132,185 1.344.97 847,25 Over gebracht Het herstellen van aan Gemeente- eigendommen veroorzaakte schade door aanvaring, aanrij- Puin Bagger Eendeneieren Oud ijzer, zink, glas, touw, enz Bestekken en teekeningen Bladen van de Gemeentekaart Privaatinrichting onder het Ge- vers-Deynootplein f 5^ 700,— f Opbrengst van oude materialen, af val en diversen. Privaatinrichting op de Prinse- 1 gracht 5.000,— f 100.— 6 000,— 200 50,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 739