16 F 73 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Artikel VI. f f 2.000,— 2.430,34 Artikel VII. Bente van kasgeld, disconto, enz. j Memorie. f 5.978,97 Artikel VIII. Bijzondere inkomsten. 800,— f 800,— 1.254,— 1.254,— Y> 1.073,20 1.073,20 n d 500,— f 3.627,20 f 3.127,20 I Vergoeding door het Ziekenhuis bedrijf voor toezicht en leiding ten behoeve van de electro-ma- chinale installatie Inhouding wegens gebruik van woning, vuur en licht door het personeel. Begroot bedrag. c Vergoeding door de Afdeeling Woningdienst voor idem a Vergoeding door den Gemeente lijken Reinigingsdienst voor de als veegdienstposten in gebruik I zijnde gedeelten van het gebou- j wen-complex aan de Doelen- straat en van het hulpbureau aan de Prins Willemstraat f b Vergoeding door het Gemeente lijk Grondbedrijf voor gebruik j vani gemeubileerde kantoorloka- liteiten, verlichting, verwar- I ming, water, telephoon, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 740