16F 74 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. LASTE N. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. f 1.259.427,76 f 1.759.916,37 299.595,085 n f 2.059.511,455 20.802,82 s 18.500,— f f 3.620.507.14 n n f f 3.641.309,965 18 500,— 104.426,46 i 400.943,29 n f 505.369,72 Artikel II. Kosten van de voor rekening der gemeente ten behoeve van den buitengewonen dienst uit te voe ren werken en leveringen en te verrichten diensten. Diverse werken geraamd volgens de begroeting Diverse werken tot de uitvoering waarvan in den loop van het jaar werd besloten Artikel I. Kosten van de voor rekening der gemeente ten behoeve van den gewonen dienst uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten. Diverse werken geraamd volgens de begrooting Diverse werken tot de uitvoering waarvan in den loop van het jaar werd besloten Artikel III. Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Diverse werken geraamd volgens de begrooting Diverse werken tot de uitvoering waarvan in den loop van het jaar werd besloten 131.728,— f 131.728,— f f 1.259.427,76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 741