I 16F I 150,— I 77 VERSLAG GEMEENTEWERKEN I Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. 467.201,365 f f 349.680,30 r> n •n n as V 2.794,10 «V 522.890.655 f Artikel VI. Renten. f f 41.341,72 130,29 41.341,72 f 133.023,96 f r n n n an a o ap aq ar az ba Van het Kapitaal Voor door de Gemeente tijdelijk verstrekt kasgeld Voor diversen. 37.860,34 95.033,33 9.700,48 1.309.68 5 112,79 866.375 864,94 atv ax 1.320,81 2.630,235 637,37 150,— 819,70 10 386,99 5 961.10 12.262,56 5 685,79 376,11 308,93 2.600,73 7.700,335 136’52 5 6.000,— 300,— 4.000,— 750,— 250,— 33,42 s van een Gemeente 5.000,— 1.000,— 250,- 400,- 600,— 500,— 2.200,— 376.050,00 f n 4.000,— n Transport ah Bureau schrijf- en teekenbehoef- ten i ai Schrijfmachinebehoeften. enz. I aj Druk- en Bindwerken ak Boeken en tijdschriften al Advertentiekosten am Maken en bijhouden nieuwe kaart der (vervolg) Teekeningen en lichtdrukken Kosten raadpleging Kadaster Vrachten van algemeenen aard Postzegels en zegelkosten Telegrammen en telephoonge sprekken Reis- en verblijfkosten van alge meenen aard at Tramkosten en rijtuighuur au\ Huur, enz. van rijwielen av Representatiekosten DiversenB Loonen gemobiliseerde ambtena ren Loonen gemobiliseerde werklie- d’en Onkosten werklieden Verlies op magazijngoederen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 744