16F 16 F I 4-- II. Verantwoording van art. IX dBaten tegenover art. X der lasten. 11.800,- j 1 15.000,— I f 175.721,68 5|f 51.729,17 If 123.992,51s 81 80 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. BATEN. LASTEN. crediet. X. a. f 11.800,— f 6.500,— 6.500,— i x> No. 1717), met 1.500,— 1.500,— 2.280,— 22.800,— dd. 14 April 1919 (Bijlage 136.541,68 s f 158.621,68 ST 35.731,77 s>f 122.889,91 2.100,- |i 2.100,— 1.102,1 f 15.997,39 sif No. 1.102,1 f hien Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. De Directeur, J. LELY. Begroot bedrag. De A dm in istrateur- Boek houder, VAN BENTHEM. dd. 9 December 1918 (Bijlage No. 1717), met een bedrog van dd. 23 December 1918 (Bijlage No. 1826), met een crediet van BeschikbuB gebleven T 1.102,60s No. 465), met een bedrag van (onverwerkt bedrag van 1917). 136.541,68s dd. 9 December 1918(Bijlage No. 1717), met een bedrag van b. Voor uitbreiding hulpmaterieel enz., oorspronkelijk begroot i een bedrag vanf dd. 23 December 19.18 (Bijlage No. 1826), met een crediet van dd. 14 April 1919 (Bijlage No. 465), met een bedrag van (onverwerkt bedrag van 1917). I f 158.621,68s|f Werkelijk bedrag. Verhoogd bij Raadsbesluit dd. 16 September 1918 (Bijlage No. 1377) met een crediet van Beschikbaar gebleven crediet. 3».731,77sf 122.889,8 b. Voor uitbreiding hulpmaterieel enz., oorspronkelijk begroot I een bedrag vanjf Aanleg en uitbreiding. Voor uitbreiding gebouwen, I aanschaffing meubelen, enz., oorspronkelijk begroot een be drag van Verhoogd bij Raadsbesluii dd. 16 September 1918 (Bijlage No. 1377), met een crediet van |f 15.997,395lf 17.100,- jf 15.997,395jf f 175.721,68 ®|f 51.729,17 f 123.992 Verhoogd bij Raadsbesluit dd. 23 December 1918 (Bijlage No. 1831), met een crediet neca j» Verhoogd bij Raadsbesluit dd. 23 December 1918 (Bijlage 1831), met een crediet van 15.000, jf 17.100,— |f 15.997,39»jf 1.102,60s Buitengewone ontvangsten a. Voor uitbreiding gebouwen aanschaffing meubelen, enz., oorspronkelijk begroot een be drag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 746