16 F J.050.— f h i 33 82 VERSLAG GEMEENTEWEKKEN U I T B R E I 1) I N G 19 1 8. AANLEG EN UITBREIDING. Begroot bedrag. Werkelijk bodrag. a f f 6.500,— r r> 2.280,— j n 175.721.68 s f 136.541,68 s n f 13.900,— f 1.715,- 51.729,17 fl n n v n Bij Raadsbesluit dd. 23 December 1918 (Bijlage No. 1831) met een crediet van Bij Raadsbesluit dd. 14 April 1919 (Bijlage No. 465 van 1919) met een bedrag van Over te brengen naar 1919 het on verwerkt saldo van 1918 10.000,— I 300,— 1.500,— l m 4,165 26.933,825 40,- 5.410,915 500,— 150,— 250,— I 150 f 3.064.84 278,03 1.313,925 12.387,38 488,45 92,61 Verhoogd: Bij Raadsbesluit dd. 16 September 1918 (Bijlage No. 1377) met een crediet van b I Gebouwen c d e 15.000.— Artikel X. Terreinbestrating, riool- en ande re leidingen, schoeiingen, enz. en opstallen Inrichting werkplaatsen Meubelen Electr. lichtinstallatie met orna menten Electr. schellen en huistelephonen Gereedschappen en werktuigen Hulpmaterieel Handwagens Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachi- 1 nes 1.500,— 123.992,51s 175.721,68 s Bij Raadsbesluit dd. 9 December 1918 (Bijlage No. 1717) met* een bedrag van Bij Raadsbesluit dd. 23 Deeembei 1918 (Bijlage No. 1826) met een crediet van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 747