I 16' 16F f I 4 H' 4 85 84 VERSLAG GEMEENTEWERKEN'. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. IX ST 1918. VERLIES i: III. 61.51'1 B Onderhoudskosten 522.890,63 Algemeene onkosten f 133.023,96 Renten van Kasgeld, enz. f 2.799.819,92 5.978,97 Af If: Bruto kosten dezer werken n 127.044,b9 Saldo Saldo f 26.931.7 Afschrijvingen 163.048.4 Duurtebijslag 1918 n t 3.750.549,35 tf: Bruto kosten dezer werken Saldo w f 505.369,72 f 42.904,97 n Saldo n van 2.430,34 en 2.192,22 perse inkomsten 3.127,20 901.407.91 f f ken De Directeur, J. LELY. De A dministrateur-Boekh ouder, VAN BENTHEM. 109.239,38 5 592'395,06 5 901.417,98 5 pbrengst van de voor rekening dei' Gemeente ten behoeve van den gewonen dienst uitgevoerde werken en leveringen en dien sten 3.641.309,965 pbrengst van de voor rekening tier Gemeente ten behoeve van tien buitengewonen dienst uit gevoerde werken en leveringen tii diensten houding wegens gebruik woning, vuur en licht fik oop van oude materialen ^stekken parvan ten bate der Gemeente >s gebracht 740.308,46 s 87.025,345 pbrengst van de voor rekening van anderen uitgevoerde wer ken en leveringen en diensten Bruto kosten dezer werken 2.059.511,455 44 120,37 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 748