161 16» 86 87 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. BALANS P IV. DECEMBEK 1918. Boekwaari Af: voor aflossing 26.931,71 \f 971.306] f 9.792.4431 Fien: De Directeur, J. LELY. De A dm inutrateur-Boekhouder, VAN BENTHEM. Aanschaf fingswaarde. Afge schreven. 26.391 84.606, 22 29.398, imeente ’s-Gravenhage. Bedrijfsvoorschot Rekening-Courant. 572.65", 15.534. 53.395, 237.51;, gn 26.965 900. 8.54;, 130, 541, 6.282, 10.445, 20.829, 3.25'. 6.748, 2.986, 3.52;, Volkshuisvesting. f jediteuren [aarborgsommen feduwen- en Weezenfonds jftegelden van werklieden ekeugelden van werklieden liastiugen lasioenbureau rbeidsloonen iarissen f 9.792.443,355 835.581,42 1.155.426,265 19.320,45 5 8.365,44 35,69 729,17 5 47,65 155 501,44 5 21.163,38 5 48,10 5.800,— 56.480,27 5 1 495,385 61.142,64 971.306,03 i» 6.500.000,— lenst der Stadsontwikkeling cn ■meeutewerken ■artebijslag J’emeene Onkosten Kas Marx Co.’s Bank Voorgeschoten arbeidsloonen. Gemeente ’s-Gravenhage Reken. Crt. Debiteuren Voorschot salarissen 1 Algemeene onkosten Fabricagerekening Brandstoffen Goederen Reserve-posten1 Gestorte gelden voor het maken van huisaansluitingen, straatwerkbedrij- ven, enzI BrandstoffendebiteurenI Postcheque- en Girodienst I Gemeente ’s-Gravenhage debitrice. f 998.273,74 26.931,71 i --f -if 1.719,86 5.932,80 4.297,63 238,15 2.266,79 i» 100,— 288,56 I» 14,50 1» 13,85 330,68 2.196,17 4.870,75 650,95 2.892,— 665,85 453,17 -> Gronden Terreinbestratingen Gebouwen en opstallen. Oud N ieuw Inrichting werkplaatsen MeubelenI Electrische lichtinstallaties. Oud i Nieuw Electr.schellenen huistelephonen. Oud. Nieuw Centrale verwarmingsinstallaties Gereedschappen en werktuigen. Hulpmateriaal Handwagens Paardenwagens Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachiues f 572.680,— 17.244,65 59.328,— 241.815,24 s 1.230,74 29 232,345 1.000,- 8.836,05 145,— I» 555,03 6.613,585lv 12.645,145» 25.700,15 3.938,95 9.640,— 3.652,02 3 980,83 I» |f 998.237,74 I» 10.613* 903.594* 1.ÓG-1 57.7i>J 6.979.7051 2851 14.2" 1.26'.| 331.36* 679.5(161 6721 rmeente ’s-Gravenhage. Kapitaal 1 Januari 1918. f 946.508,57 Bij: voor uitbreiding51.729,17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 749