f 11 1 1 3 h I 19.572,05 J terreinen op 31 December 1918. In erfpacht uitgegevei TABEL 1. 1? 1912 t/m 1916. 1918. Canon. Canon. Canon. 21.1' 19 47.967 f 15 29.733 f 58 Laakhaventerreinen 92 101.885 f 75.891,05 4 24.490,29 5.006,15 2 i 29.623 1.569 31 37 36.818 30.980,95 4.23 7 4.421,95 12.007,38 10.610 1 118 12 Andere Villaterreinen 118,— 20 15.016 16.547,33 5 1.043,70 4 37.510 2 147 35 1.815,60 44 41.148 29.443,62 1.4 6 1.271,60 5.386,69 5 5.504 11 7.372,45 22 15.367 14.030,74 28.91 7 20.639,60 16 8.823,58 23.975 7 13.488,30 30 68.373 42.951,48 82.3 52 436,41 64.159,585 31 73.856 10 24.651 36 18.515,31 77 Diverse terreinen 180.741 135.11L305 148.3 88 f 174.592,455 82.078 |f 44 229.045 190 65.972,56 322 459.348 f 344.956,475 J 26.584,32 19 Terreinen bij de Vis- schershaven Oppei vlaks in M1 vlakte in AP. 18 Totaal gedurende de jaren 1912 t/m 1918. 75 I Opper- <3 ïrreinen aan en naoy de Laan van Meerder voort en kade Canon. Opper vlakte j in M2. I Opper vlakte i in M2. 23.178,30 1.484,60 Terreinen aan en nabij Valkenboseh- I Villaterreinen tusschen Pompstationsweg en Klatteweg 104.391,46 8.367 I! 33.140,70 Mi 15.493 Terreinen aan de Juliana van Stol bergl aan en Jacob MosselstraatJ n n n n n n r> n VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING. 16® 16<’ VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. CZ VU.I1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 767