I I ds 1 s •s o s h s s i O1 s s s s Its 8 3 s 22 f 2. c 0) a m a S ■g I 'S H o a 02 C a CD I. X. o lO ex id i-O 5 JX o 72 cn g 25 co >p 2 in in S -- y 5 .2 §5? c 2 - .5 a> H a 2 S Z S. g O 1 ta rt t, cS tc o3 _O S a .2 rt S o g> l. <x> °L P I x> - o j-1 Cg OS *-n \g .2 5 •- ex cc CO X O CO co co ■s sc 7- 6 SO tc n Ci •u 1 x” c aj GM co CO CM CX co co 00 -r 4> oj S e> ao ex CM CO a? cS I' n St m oi co CT. iC <p «2 s x: o 72 0) XJ id CM id co Jm s 58 c: CÏ cr id oi Ci M S S a o &a CM CM X. JC O er CM oi uO CM X CM X »o O1 o CM ex CM uO CO CM »d lO co »O 05 g Ci- X X X so o ei 00 in in in as cs cn co CM s y jo in X Cl CO GM p- a> tuc cn S 08 ae c C T5 cS <v 5S U JZ a> C8 2 y i 2 ■e o 5 c intis Ui os rt rt .2 "Q 1 6*’ VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 73 4— » O O 5- ! -d r« 05 02 x— H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 770