26 OMSCHRIJVING. I 1 Juli 1918. waarde. 23 57 79 f 496.743,— 183.762,— 158.623,— 15 37 62 39550 85 134.023,— Totaal 78 46 26 i Oppervlakte. Getaxeerde j Schuld op ha. Ia. c.a. TABEL 5. Terreinen, ingébracht in liet Grondbedrijf per 1 Juli 1918. |f 575.368,— 155.264,— 3. Gronden ten Z.O. van de spoor baan der Z.H.E.S.M 1. Terreinen tusschen den Leid- schen straatweg en den Bezui- denhoutscheweg f 914.494,- If 789.389,— I h. Afboeking van gronden. In verband met stratenaanleg, enz. werd afgeboekt: District I. Van het complex gronden ten N.W. van het verlengde van de Laan van Meerdervoort eene oppervlakte van 3.81.40 H.A. District II. Van het complex gronden ten N.W. van de Wielerbaan in het Belgische park, in verband met ruiling, bestemming voor plantsoen en straataanleg eene oppervlakte van 3.60.44 H.A. District IV. Van het complex terreinen tusschen de Hoefkade en de stoomtrambanen der H.IJ.S.M. eene oppervlakte van 7476 M2. Van het complex gronden ten N.Ö. van het verlengde van de De la Reykade en ten Noorden van de Hoefkade een oppervlakte van 2.13.06 H.A. District V. Van het complex gronden tusschen de Laakhaven, tus schen de spoorbaan der H.IJ.S.M., de Laak en de Trek vliet een opnervlakte van 8000 M2. 1 6® VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. i. Grondbezit. De totale oppervlakte van de op 31 December 1918 in 2. Gronden ten Z.O. van den Be- zuidenhoutscheweg en ten N.W. van de spoorbaan der Z.H.E.S.M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 774