l<| F I gen. 143 I Ten aanzien van enkele woningcomplexen mogen hier nog enkele bijzondere opmerkingen volgen: De huren van de woningen te Scheveningen zijn, gelijk bekend is, zoodanig, dat ook de vóór en in den aanvang van den oorlog gebouwde woningen met bijdrage van Rijk en Gemeente moeten worden verhuurd. Dit houdt verband met de lage, (in verhouding tot de waarde der woning in- tusschen nog veel te hooge), huren der Scheveningsehe krot woningen. Toch wordt door de huurders belangrijk meer betaald dan in hunne oude woning. Het ligt in de bedoeling, door verhooging der huren deze z.g. sociale achterlijkheids- bijdrage geleidelijk te doen verminderen. Met ingang van 1 Januari 1918 werden de huren van het complex Kolen wagenslag II verhoogd. De woningen van het complex Kolenwagenslag I (de eerste, die door de Gemeente gebouwd zijn) zjjn klein. De benedenwoningen, bestaande uit kamer met slaapnis en keuken, zijn verhuurd aan gezinnen zonder kinderen, meest oude echtparen, die bedeeld worden door de diaconie of het 1484 I TABEL 8. Overzicht van de door de Gemeente in het belang der volkshuisvesting gebouwde en aan gekochte woningen. (Naar de huurklassen). 39 Stand op 1 Jan. 1918. Stand op 31 Dec. 1918. HUURKLASSE. 3233 667 1454 6607 44 8 3 25 115 677 Algemeen totaal. 168 1479 6722 667 10 g AantalAantal wonin- Aantal bewo ners. 28 I 2 gezin- non. J 101 159 3 i 8 1 125 1076 1430 2132 1565 168 111 47 258 250 534 324 23 18 8 56 23 55 20 1 2 47 258 250 534 324 23 18 Winkels met woning zonder VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 6® 675 3277 I Aantal bewo ners. 48 I 48 205 I 205 101 159 143 3 8 4,— 4,50 Aantal I Aantal wonin- gezin- gen. J nen. 165 I 1454 f 1,— tot f 1,50 1,50 2,- 2,50 3, 3,50 152 945 645 663 743 25 i 60 2,— 2,50 3, 3,50 4,- 4,50 5, Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 787