41 Burgerlijk Armbestuur; de bovenwoningen worden grooten deels door visschersweduwen bewoond. De bovenwoningen van het complex Kolenwagenslag II leenen zich by uitstek voor de huisvesting van groote ge zinnen en worden dan ook in den regel aan gezinnen met 8 of meer kinderen verhuurd. Het complex Afvoerkanaal I in den zomer van 1917 betrokken, ligt nog eenigszins geïsoleerdde groote afstand van het oude dorp werd aanvankelijk door vele bewoners als een bezwaar gevoeld Bij uitbreiding van deze wijk, en door den bouw ter plaatse van scholen, meer winkels, kerken, enz., zullen ongetwijfeld deze bezwaren geheel verdwijnen. De ondervinding, opgedaan met de in dit complex voor komende woningen met gemeenschappelijke trap, is niet gunstig. Ter voorkoming van burenruzie, is het wenschelijk, dat iedere woning een afzonderlijken ingang heeft. In alle andere woningcomplexen is daaraan streng de hand gehouden. In deze thans nog afgelegen wijk, werd de behoefte aan meer politietoezicht sterk gevoeld, vooral met het oog op de baldadigheid der jeugd. De hulpwoningen aan den W est dui n w eg, in 1916 ge bouwd ter bestrijding van een bijzonder acuut geval van woningnood zijn bestemd voor gezinnen, die zonder woning zyn. Het gevolg hiervan is, dat by deze woningen geen strenge selectie van huurders kon plaats vinden. De nadeelen hiervan werden sterk gevoeld. De huisjes worden verhuurd tegen een minimum-huurprys van f 2.25, d.i. belangrijk be neden den kostenden prys. Ten einde te voorkomen, dat hiervan bewoners profiteeren, die in staat zijn, een hoogere huur te betalen, werd bepaald, dat huurders, die in een vorige woning meer dan f 2.25 betaalden, in de hulpwoning dezelfde huur zouden blijven doorbetalen. In aanmerking nemende, dat deze woningen noodwoningen zyn, hebben zij in de praktyk behoorlijk voldaan; uit den aard der zaak zouden aan definitieve woningen andere eischen zijn gesteld. De 160 woningen van lichte constructie aan den West- duinweg, in den zomer van 1918 betrokken, voldoen zeer goed. Bij de verhuring bleek opnieuw, hoe geliefd het één- gezinshuis by de Scheveningers is. Deze woningen zijn bij zonder geschikt voor groote gezinnen, vooral met kleine kinderen. Van het woningcomplex aan den T r e k w e g 1, omvat tende 285 woningen, werden de laatste 65 in 1918 betrokken. De woningen voldoen goed. Het betrekkelyk groote aantal verhuizingen (31) is vooral een gevolg van het verplaatsen van bewoners, die in Kyksdienst zijn. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 789