45 „Die Haghe” „Patrimonium” „’s-Gravenhage” „Openbaar Belang” „Nutswoningen” Directeur J. Krauss, Bezuidenhout 23a. Woningbouw. toegelaten vereéni- van „Onze Hulp is in den Naam des Heeren” 105 437 330 Het aantal voltooide woningen gingen en stichtingen bedroeg: in 1916 in 1917 in 1918 „Westerk wartier” „Luctor et Eniergo „De Goede Woning” Voorzitter: Mr. G. C. J. Varenkamp, Nassau Dillenburgstraat 38. Secretaris: Joh. C. Hoos, Ant. Duyckstraat 124. Penningm.B. Holtrop, Slachthuisstraat 1. Voorzitter: C. Wildenberg, Steijnlaan 131. Secretaris: S. A. v. d. Loo, Beyersstraat 111. Penningm.: J. J. Semijn, Beyersstraat 109. Voorzitter: W. J. Doornbal, Prinsegracht 51. Secretaris: J. v. d. Vegt, Wolmaransstraat 135. Penningm.: A. W. Sonneveldt, Bloemfontein- straat 72. Voorzitter: K. Vink, Haagschestraat 19. Secretaris: C. J. Louw, Kanaalweg 5. Penningm.: J. M. de Jager, Middelb. straat 16. Voorzitter: J. Wolterbeek Muller, van Speyk- straat 5. SecretarisMr. L. N. Roodenburg, Banstraat 9. Penningm.Dr. W. W. v. d. Meulen, Statenl. 98. Vois'zitter: A. J E. A. Bik, Carnegielaan 11. SecretarisMr. J. F. Hijmans, van Wadenoyen, Laan Copes van Cattenburg 135. Penningm.: J. A. Stoop, Huize „Simpang”, park Zorgvliet. Voorzitter: H. J. W. de Vries, Laan van Meer- dervoort 45. Secretaris Jhr. Mr. F. G. W. J. Backer, Juliana van Stolberglaan 15. Penningm.: H. W. Bos, Albertinestraat 19. Voorzitter: J. J. deJongh, v. d. Veldestraat 7. Secretaris: J D. C. v. d. Velde, Westerbaen- straat 41a. Penningm.: J. Schipper, Smitstraat 153. Voorzitter: Mr. G. C. J. Varenkamp, Nassau Dillenburgstraat 38. 'Vouingbouwvereeniging Voorzitter: A. W. E. Weyerman, „Haagsche Tramweg- H. T. M. personeel” Secretaris Penningm. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 792