46 84 woningen. 108 woningen. 76 woningen. 47 woningen. 40 woningen. Te zantten 355 woningen. van Op 1 Januari 1918 waren in aanbouw de navolgende woningcomplexen Deze woningen kwamen met uitzondering van 25 van de ,AIgemeene Coöperatieve Woningvereeniging gedurende 1918 gereed. Met den bouw van 137 woningen aan de Binckhorstlaan de Vereeniging „’s-Gravenhage” op 4 December 1917 aanbesteed en gegund aan de Firma Kraay en Co. werd in den aanvang van 1918 een begin gemaakt. In den loop van het jaar hadden de volgende aanbeste dingen plaats Op 15 Maart het blok C. van de Vereeniging „Nutswo- ningen” aan de Hoefkade, omvattende 91 woningen, waar van 1 met winkel. Het werk werd niet gegund. Op 3 Mei het blok A. van de Vereeniging „Openbaar Belang” aan den Parallelweg, omvattende 125 woningen, waarvan 1 met winkel. De bouw werd gegund aan de firma Boele en van Eesteren te Alblasserdam. Op 23 Augustus werd opnieuw besteed het blok C. van de Vereeniging „Nutswoningen”. De bouw werd gegund aan de Firma Kraay en Co. te Hillegom. Op 6 September werd opnieuw aanbesteed het in 1917 niet gegunde tweede blok van de Vereeniging „Die Haghe” aan de Wenckenbachstraat, omvattende 147 woningen, waar van 4 met winkel. De bouw werd na het aanbrengen van bezuinigingen gegund aan L. A. Stolk te Rotterdam. Op 22 November werd opgedragen aan de Firma Boele en van Eesteren te Alblasserdam de bouw van blok B. van Woningvereeniging „De goede Woning” aan de Zwolschestraat en aan de Gevers Deij- nootstraat Woningvereeniging „Verbetering zy ons Streven”, 2e complex aan de Kritzingerstraat en Herzogstraat Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging aan de Goudenregenstraat en Vlierboomplein Woningvereeniging „Volksbelang” 2e complex aan de Hendrik Zwaardecroonstraat Woningstichting „Patrimonium” aan de Beyersstraat en Scheepersstraat, totaal om vattende 93 woningen, waarvan 53 reeds in exploitatie 1 (V’ VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 793