16G OVERZICHT WONINGCOMPLEXEN VAN DE EXPLOITATIE DER BIJ DEN WONING- DIENST IN BEHEER ZIJNDE VOOR ZOOVER DEZE GEDURENDE HET GEHEELE JAAR 1918 IN EXPLOITATIE ZIJN GEWEEST. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 807