66 LASTEN. BATEN. f f 10.971.il f 10.971,79s BALANS PEJ EMBER 1918. t f I f 117.6801 I f 117.680,79s f Kolen, VERLIES I ii n Inslag I. llNST 1918. Huren Gemeente ’s-Gravenhage (Huren) Nadeelig Saldo Gebouwde eigendommen. Kostprijs Afschrijving [Bruto huren Nadeelig Saldo 22,55 184,05 6.565,— 4.406,79® 6 552 4.406 67 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 6^T Bruto huren. lp 31 December 1918 bedroeg de huurschuld f 13, f 118.565,- 11.856,— Afschrjjving op de eigendommen. Als afschrijving is ten laste der exploitatierekening gebracht een bedrag, gelijk aan de aflossing van de leeningschuld, ter zake van de bouwkosten. Rente van de waarde van den grond. Als grondprijs is aangenomen een bedrag van f 11,per van welk bedrag 4 °/0 rente moet worden vergoed. Huurderving. a. Onverhuurd b. Oninbaar Onderhoudskosten enz. a. Gewoon b. Stormschade Kantoor- en administratiekosten Afschrijving op eigendommen Leeningsrente Grondbelasting enz Assurantie Rente van de waarde van den grond 16G VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 106.709, 13, 1 271,03 29.55 593.- 2.961. - 4.3S6.:: 217 98- 1.2H.-,.- ■eeningsschuld 'enieente ’s-Gravenhage f 106.709,— 10.971,79s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 810