I VERLIES F 68 INST 1918. LASTEN. BATEN. f 84. n a. f 13.107.4 f 13.107,47 Jiruto huren. le huurschuld op 31 December 1918 was uihil. BALANS I’EW'EMBER 1918. f 160.350 f 173.157 f 173.457,61 II Bruto buren X.ideelig Saldo Gemeente ’s-Gravenhage. (Huren) Nadeelig Saldo Gebouwde eigendommen. Kostprijs Afschrijving f 160.350,14 13.107,47 9.708.40 3.399,07 KoleiuïijjisJag II. f 69 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 6^’ 2.548.:; 18.'.' 877 - 1.239.’ 6.160.6 1.540.- 486.7 129.5 <i.7O8, 3.399, Afschrijving op de eigendommen. Als afschrijving is gesteld een bedrag, gelijk aan de aflossing, begrepen in de over 1918 verschuldigde annuïteit ad I 7.399,91. Iluurderving. a. Onverhuurd b. Oninbaar Onderhoudskosten enz. Gewoon b. Stormschade Kantoor- en administratiekosten Afschrijving op de eigendommen Annuïteitsrente. Rente van de waarde van den grond Grondbelasting enz Assurantie Rente van de waarde van den grond. Als grondprijs is gesteld een bedrag van f 11,— per M2.’ welk bedrag 4 °/0 rente moet worden vergoed. f 164.275,85 3.925,71 Gemeente ’s-Gravenhage. {oorschot) kmeente ’s-Gravenhage iNaileelig Saldo. Ilieiïn wordt door het Rijk bijgedragen met f 1.231,35. VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 811