Afschrijving op eigendommen 70 Westdiij LASTEN. BATEN. f f f 30.286. f 30.286,50 Bruto huren. pp 31 December 1918 bedroeg de huurschuld f 55,50. (EMBER 1918. BALANS ITB f T> Afschrijving op eigendommen. Het.bedrag der stichtingskosten moet iu 5 jaar zijn afgeschreven. Grondbelasting. Over 1918 is nog geen grondbelasting geheven. 54.374,— 30.286,50 Huurderving. Onverhuurd Onderhoudskosten enz Kantoor- en administratiekosten Leeningsrente Grondbelasting Assurantie Rente van de waarde van den grond Gebouwde eigendommen. Kostprys Afschrijving Huren Gemeente ’s-Gravenhage. (Huren) Nadeelig Saldo Bruto huren Nadeelig Saldo 54 11 55,1 Leeningsschuld Lmeente ’s-Gravenhage 71 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 f)^’ 9.081,05 21.205,45 f 2( »:;,5 4.571...' 82o- 20.389.- 2.99' 1.5 Nihil. 1.265 s Rente van de waarde van den grond. Als grondprijs is gesteld een bedrag van f 7,per M2. Teni laste van de exploitatie komt de rente a 4 van de totale grond waarde, verminderd met het bedrag der kosten van straataanleg. f 84.66^ 9.025, 21.205, f 84.660,50 i 101.949,— 47.575,— pit I- VERLIES MINST 1918. 1 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 812