r Aantal Verleende ten zoiil Grondprijs. of kosten I wonin- van aankoop. pen. per compld betaald. Gebouwde woningen 113. nM f 6.666,39 f 106.800— f 61 Kolenwagenslag I f 2.354,15 f 113.466,39 5.775,85 I 158.500,— 81 Kolenwagenslag II 164.275,85 n 88.111'1 4.290,64» 83.820,- 74 Westduinweg I 1.726,09 i 96.086,64» n n n 545.001H 50.820,— 494.180,— 172 Afvoerkanaal I 3.561,86 2 585.000,— n n r> n n Aangekochte woningen. 15.166,19 9.312,50 15 24.478,69 I Westeinde 1.631,91 24.478,69 1 19 593,47 12 i 30.093.47 i Kortenbosch 2.507,79 30.093,47 n bedrag zal echter moeten Ligging der complexen. Bijkomende kosten. door de Gemeente in het belang der volkshuisvesting gebouwde geheele jaar 1918 in exploitatie zijn geweest. per uning. Totale kosten inclusief grond Uit eigen middelen 74 1 VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING. i 10.500,— per complex, per Bouwkosten 11'60,10 f 30.140,- f 143.606,39 164.27ii.iw.n28,10 38.500,— i Totaal »>kos- pd 9 202.775,85 Overzicht van de bouwkosten en daarvoor verleende voorschot! of aangekochte woningen, voor zoover deze gedurcn 2.503,40 f 2) Voor den bouw van dit complex werd een Rijksvoorschot ver leend ten bedrage van f 32.000,Verhooging tot het hier vermelde bedrag zal echter moeten wmrden aangevraagd. 1190,68 39.620,— 127.730,64s] 3.168,60 In verband met verschillende factoren is het juiste bedrag der bouwtekening nog niet vastgesteld. voorschotten. woning. 67.640,— 612,640,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 814