16G OVERZICHT GEBOUWDE WONINGEN VAN DE EXPLOITATIE ENZ. DER DOOR TOEGELATEN VEREENIGINGEN EN STICHTINGEN VOOR ZOOVER DEZE GEDURENDE HET GEHEELE JAAR 1918 IN EXPLOITATIE ZIJN GEWEEST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 816