16» VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. I 1. WON INGCO M PLEXEN Verleende Grondprys. Bouwkosten. voorschotten. Ligging. N a a m. 20.698.61 1’ 303.69". 2.530,75»|f 66.983,89 120lf 282.992,— f f 370.674,50 f 3.088.95 f 302.090,61 f 1.600,— 119.67' 2.216,27 35.014,33 54„ 102.900,— 154.693,04 2.864,68 5 119.678,71 27.949,80 214.389, 2.382,11 i„ 58.245,— 186.440,— 90 272.634,80 3.029,27»,, 214.389,80 48.923,22 441.523 3.003,56 69 822,— 511.345,22 147 392.600,— I 3.478,70 434.823,22 6.700, 176.50 21.043,— 2-292,21 32.429,33 77,, 151.957,— 205.429,33 2.667,91 173.000,— 3.500,— Bijkomende kosten. Uit eigen I middelen betaald. Coop. Woningb.- vereen. Luctor et Einergo. Verbetering zij ons Streven. OVERZICHT VAN DE BOUWKOSTEN EN DA ARV(H|ERLEENDE VOORSCHOTTEN DER DOOR TOEGELATEN VEREENIG1NGEN E>EBOl WDE WONINGEN. Tusschen de Kemp en Wolma- ransstraat. Kritzinger- straat Per Iwoning. 81 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16 Per complex. Totale kosten inclusief grond. Per woning. 80 Per eomple: ..''kosten iHrond. Totaal si zon AlgemeeneCoöp. Woningveree- niging Beyersstr. Woningbouwver. Deimanstr. Die Haghe. en Dreb- belstraat 16.778,71 5 O is Het bedrag van den erfpachtscanon is niet vastgesteld, zoodat grondprijs bij benadering is berekend. Woningbouwver. Wesselsstr. Volksbelang. Fisherstr., Boerenstr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 817