16G 9.708,40 2.567,34 486,77 1.239,27 f 6.160,64 129,50 1.540,— 106,95 13.107,47 3.399,07 BATE N. LASTEN. SALDO. Bruto- Ondershands Annuïteits- Extra Huur- Totaal COMPL E X. Assurantie. Huren Kosten, enz. Afschrijving. derving. (Kol. 2-11). rente. 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 593,— f f f 6.565,— f f 2.964,— 4.386,92 f 217,— f f f 206,60 1.205,60 f 10.971,79 s 98,— f 4.406,795 87'7,— Kolenwagenslag II Y Y y y y 7, y n Westduinweg 1 9.081,05 4.571,38 820,— 2.990,52 20.389,— 46,55 203,25 1.265,80 30.286,50 21.205,45 y Y n n Y n Y Afvoerkanaal I 25.477,40 2.230,— 3.984,— 22.668,60 276,50 27,45 1.105,60 7.862,36 5 n Y Y y y w Y y 1.755,— 159,— 118,03 f 549,76 942,18 120,— 8,75 2.126,00s 371,00s Y Y n n Y 2.038,40 184,— 146,46 s 129,32' 106,— 393,29 1.158,30 7- 2.124,37 s Y Y y y n Y n Y Y Totaal f 4.863,— f 54.625,25 f 11.861,77 f 28.823,62 929,77 f 943,05 f 30.929,72 f 7.377,44 f f 566,30 f 544,25 f f 91.955,92 f 37.330,67 5.117,— Leenings- rente. A. Voor het doel ge bouwde woningen. Kolenwagenslag I B. Voor het doel ge kochte woningen. Westeinde 269 t/m 297 (onevennummers). Kortenboseh 85 t/m 107 (onevennummers). OVERZICHT DER EXPLOITATIE DER DOOR DE GEMEENTE IN HET BELANG DER VOLKSHUISVESTING GEBOUWDE OF AANGEKOCHTE WONINGEN. VOOR ZOOVER DEZE GEDURENDE HET GEHEELE JAAR 1918 IN EXPLOITATIE ZIJN GEWEEST. Kantoor- en Adminis tratiekosten. Afschrijving op de Eigen dommen Grond belasting enz. Rente van de waarde van den Grond. 228,28 s 3.047,62 s 85,97 s 1.300,67s 33.339,775 Nadeelig. Voordeelig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 819