79 1 door de Naamlooze Vennootschap „Natio- naleLevensverzekerin g-B a n k”, van ongeveer 15.35 M2 grond, gelegen vóór perceel Plein Nos. 17/17a, hoek Heerenstraat, aan de zijde van het Plein; door M. N. Chr. K u ij p e r Czn. en J. L. J. M u sser t, van ongeveer 5.35 M2. grond, gelegen vóór perceel Hee- rengracht No. 48; door J. B. van der Waal, van ongeveer 14.30 M2. grond, gelegen zoowel aan de zijde van de Torenstraat, als aan de zijde van de Nobelstraat, van perceel Toren straat No. 39, hoek Nobelstraat No. 30, alsmede aan de zijde van de Torenstraat, vrijgekomen door het achter waarts bouwen van den gevel van gemeld perceel; door de Naamlooze Vennootschap „Fe do- ra”, maatschappij tot exploitatie van kap pers en parfumeriebedrijf, van ongeveer 9.69 M2. grond, gelegen vóór perceel Huijgenspark No. 17; door H. J. van E1 f e r e n, van ongeveer 10.50 M2. grond, gelegen vóór perceel Dunne Bierkade No. 24; door W. F. Mood y, a. van ongeveer 15.64 M2. grond, gelegen vóór perceel Raamstraat Nos. 4/4a, b. van ongeveer 10.05 M2. grond, gelegen vóór perceel Vlamingstraat No. 22; door W. P a s, van onderscheidenlijk ongeveer 2.50 M2. en ongeveer 4.50 M2. grond, gelegen vóór de perceelen Pastoorswarande Nos. 40/40a en 42/42a; door de Naamlooze Vennootschap „Boek handel en drukkery, voorheen G. C. T. van Dorp en Co.”, a. van ongeveer 10.45 M2. grond, gelegen vóór perceel Prinsegraeht No. 83 en b. van ongeveer 4.53 M2. grond, gelegen vóór perceel Warmoezierstraat No. 99;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 81