17 13 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 3. Plaatsingen bij de Gemeente. Openbaar Slachthuis Duinwaterleiding door Electrisch-Bedrjjf Gasfabrieken Overbrengen Arbeidsbeurs Algem. Begraafplaats Gemeente-Archief Brandstoffen-distributie Groenten-distributie Gemeentelyke-distributie Geneeskundige Dienst. Gemeentewerken Mannen. 14 sjouwers. 1 schrijver. 4 schrijvers. 1 grondwerker. 1 portier. 1 boekhouder (uit Utrecht). 7 sjouwers. 2 schrijvers, 2 controleurs. 1 meterpoetser, 1 meterreparateur Rotterdam), 3 schrijvers, 8 grondwerkers. 6 sjouwers, 1 monteur, 3 koperslagers, 1 bankwerker, 2 loodgieters, 1 schrijver.. 14 schrijvers, 2 machine-bankwerkers, 1 machine-bankwerker (beneden 18 jaar), 18 sjouwers, 1 wagenmaker, 4 gelddragers, 1 loodgieter. 1 schrjjver. 1 steenbikker, 52 opperlieden, 19 metselaars, 91 timmerlieden, 6 loodgieters, 28 huisschilders, 10 behangers, 230 grondwerkers, 32 wakers, 571

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 832