17 15 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Gemeente-Ziekenhuis Volks- Geneeskundige Dienst Telefoon, Gemeente-Ziekenhuis Totaal 100 vrouwen. n Stadsontwikkeling en huisvesting Totaal Arbeidsbeurs Badinrichting Bank van Leening Contröle-Belastingen Bioscoop Gemeentelijke-distributie Gymnasia Hoogere Burgerscholen Gemeente-ontvanger Openbaar Slachthuis Politie Gemeentesecretarie. 1 schrijver. 786 mannen. Mannen. Overgebracht Openbare Reiniging (vervolg) 777 2 timmerlieden, 1 hoefsmid, 1 schrijver, 1 vuurwerker. 1 sjouwer, 1 huisknecht, 1 stoker. Vrouwen. 1 typiste. 1 waschvrouw. 1 schoonmaakter. 2 schoonmaaksters. 1 schoonmaakter. 4 schoonmaaksters, 11 schrijvers. 1 schoonmaakster, 3 schrijvers. 3 schoonmaaksters. 1 schoonmaakster. 2 schoonmaaksters, o 2 2 1 schrijver, 1 typiste. 2 koordenherstelsters, 3 schoonmaakters, 36 telefonisten. 3 aardappelschilsters, 4 dagdienstboden, 3 naaisters, 10 schoonmaaksters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 834