17 16 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 4. Standaardloonen, als bedoeld in art. 11 van het Reglement. 0,45 0,33 0,35 'i 0.53 0,40 0,47 0,37 0,27 Per uur. f 0,53 0.52 0,55 0,50 0,55 0,50 0,52 0,47 0,52 0,40 t B 0,45 Betonwerkers (vlechters). (sjouwers, stortersi Cementwerkers Grondwerkers Metselaars (nieuw werk (burger werk) Opperman (nieuw werk). (burger werk) (betonvak) 0,40 0,50 0,45 0.40 0,30 0,32 0,38 0,40 Polijster Rieterf 0,36 tot (vanaf 1 Aug. 1918 20% duurtetoeslag). Schilders Steenhouwers Stueadoors-Wittersf 0,36 tot (vanaf 1 Aug. 1918 20 duurtetoeslag en 4 Nov. 1918 weder 20% duurtetoeslag). Stucadoorsf 0,36 tot (vanaf 1 Aug. 1918 20 duurtetoeslag en 4 Nov. 1918 weder 20% duurtetoeslag). Opperlieden bij Stucadoors, die minstens een vol jaar by een patroon in dienst kunnen zijn (vanaf 1 Aug. 1918 20% duurtetoeslag). Overige opperlieden bij stucadoors (vanaf 1 Aug. 1918 20% duurtetoeslag). Timmerlieden Witters (vanaf 1 Aug. 1918 20% duurtetoeslag;. Bekwame electro-monteurs Electro-monteurs Electro-hulpmonteurs (Het gemiddelde loon moet bedragen minstens f 0,37 per uur, zoodat elke groep ongeveer '/3 van het geheele personeel moet zijn). Plantsoen werkers (uitsluitend bij Gem.-plantsoenen) Werklieden in het bloemistenbedrijf Afbramer Bankwerker, minimum-loon - gemiddeld loon op fabriek of werkplaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 835