17 17 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. oud Politoerders Beeldhouwers 20,— 15 n n n r> v n n v n n j? v r> Ti Cirkelzagers 1 Fraisers Losse-werklieden of sjouwers in houtzagerij 26 28 0,39 0,42 0,45 0,36 0,38 0,41 0,42 0,44 0,47 Blikslager Metaaldraaier Fitter Goud- en zilversmid Hulplakker, tevens schrapper boven 23 jaar Ketehnaker Koperslager Lakkers tevens biezentrekkers Loodgieters Machinebankwerker, (klein bedrijf) minimum-loon gemiddeld loon op fabriek of werkplaats oud 24 jaar. 27 28 Per week. f 19,50 n r> Behangers Beddenmakers Meubelmakers Stoelenmakers Draaiers Machinale houtbewerkers Stoffeerders r 0,40 0,35 0,38 r, 0,40 0,38 0,40 0,24 0,38 0,40 0,33 0,35 0,33 0.22 0,38 0,40 0,37 0,40 0,43 Per uur. f 0,35 0,40 0,48 f 0,25—0,65 f 0.28 0,40 0,40 0,35 0,40 0,48 0,38 Metaalslyper Smeden, minimum-loon gemiddeld loon op fabriek of werkplaats Smid-gasfitter, minimum-loon gemiddeld loon op fabriek of werkplaats Vormers (ijzergieterij) Vuurwerkers, minimum-loon gemiddeld loon op fabriek of werkplaats Scheepmakers Ie Monteurs (verwarming) 2e Hulpmonteurs. Wagenmakers Rijwielmakers (bekwame) oud 24 jaar V 24 jaar 26 28 24 26 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 836