17 18 VERSLAG VAK DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 17-/23,- Loonen in de typografische vakken. Per uur. 1. 2. 3. V n n n n n r> 0,43 0,32 Lijstenschavers Lintzagers Pennenschavers Profielschavers Sleezagers Vlakkers Schoenmakers (nieuw werk) reparatie-werk Zadelmakers (bekwaam) Hoefsmeden Machinisten Teekenaars, glasetsers, ornamentsnijders, glas schilders Glazenmakers, winkelknechts, glas in lood- zetters Glas in loodsnijders Sjouwers, pakhuisknechts Slijpers, snijders voor de slijperij, polijsters Verzilveraars Schrijfmachine-monteurs (zeer bekwame) Vaste werklieden brandstoffenbedrijf Losse werklieden per dag Handzetter, bewerken van het toetsenbord der monotype-machine, drukkerijbftiders en expedi teurs der 1ste loonklasse in dagploeg 2de loonklasse in dagploeg in nachtploeg wordt elk uur gerekend als l’^uur. machinezetter der 1ste loonklasse in dagploeg 2de in nachtploeg wordt elk uur gerekend als P/4 uur. vrouwelijke werknemers der 1ste en 2de loon klasse in dagploeg genieten een minimum-uurloon gelijk aan 7 8 van dat der mannelijke werknemers, werknemers, niet uitsluitend werkzaam aan de zetmachine, maar aangewezen om den machine zetter te vervangen, genieten het loon voor machinezetter, zoo vaak zij als zoodanig dienst doen; zijn zij niet als zoodanig werkzaam, dan genieten zij als werknemers der 1ste loonklasse. 2de 19-/22,- 19,50/23.— 17,50/20,50 19,50/22,50 19,50/24,— 12-/15,- 30,— 22,- 4,— f 0,41 0,30 0,46 0,35 Per week. f 20,- 20,- 18,- 20,- 16.- 18- f 20,—/30,— 15-/17,- 20-/22,- 16,—/22,— 18,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 837