17 19 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Per uur. 4. 5. 0,42 van n 6. 0,32 8. 9. 7? 10. 0,42 11. 12. 0,44 van >5 n 0,44 0,46 f 0,42 0,31 0,43 0,45 0,41 0,30 0,44 0,46 opmaker by dagbladen, drukker, galvaniseur en stereotypeur der 1ste loonklasse in dagploeg 2de inlegger en helper by de cylinderpersen en hulp- vakarbeider bij de stereotype beneden 16 jaar 1/10 16 jaar of ouder, doch noch niet 18 jaar 1 5 18 jaar of ouder 2/5 20 jaar of ouder 3/5 monotype- en andere lettergieters der eerste loonklasse die gedurende een jaar als zoodanig werkzaam zijn geweest: by de bediening van één machine twee machines monotype- en andere lettergieters der 2de loon klasse die een jaar als zoodanig werkzaam zyn geweest by de bediening van één machine zoolang de monotype- en andere lettergieters niet gedurende een jaar als zoodanig zijn werk zaam geweest: der 1ste loonklasse in dagploeg 2de in nachtploeg wordt elk uur gerekend als ll/4 uur. courant-rotatiepersdrukkers der 1ste loonklasse, die dagelijks als zoodanig werkzaam zijn: by enkele machine dubbele in nachtploeg wordt elk uur gerekend als ll/4 uur. courant-rotatiepersdrukkers der 2de loonklasse. courant-rotatiepersdrukkers die niet dagelijks als zoodanig werkzaam zijn, genieten voor elk uur, waarop zy aan de courant-rotatiepers arbeiden: by enkele machine dubbele hulpvakarbeiders aan de courant-rotatiepers bij enkele machine: beneden 18 jaar 1/5 18 jaar of ouder, doch nog niet 20 jaar 2/5 20 jaar of ouder 3/5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 838