T y ll 1 11.- 17 I 49 I -I I 21 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 5. CORRESPONDENTSCHAP TE: I 5 Mannen. 22 22 3 67 29 160 5 10 5 78 25 25 24 1 1 Totaal 305 j 52 64 9 1 Totaal DISTRICTS-ARBEIDSBEURS. Overzicht van de aanbiedingen en plaatsingen van werkzoekenden en van de aanvragen en voldane aanvragen van werkgevers, gesplitst naar de correspondentschappen. ’s-Gravenzande Loosduinen Monster. Naaldwijk Rtiswtfk Stompwyk en Veur Voorburg Wassenaar. ’s-Gravenzande Loosduinen Monster Naaldwijk Rijswijk Stompwjjk en Veur Voorburg Wassenaar. Aanbiedingen van werkzoekenden. Aanvragen van werkgevers. Hiervan zijn geplaatst bC 8 ■§5 4 Vrouwen. Hiervan zijn voldaan 6 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 840