■4 17 L 420 613 591 539 535 389 390 514 447 350 611 802 711 698 611 718 780 930 882 788 918 979 733 661 339 352 325 356 408 377 413 347 401 425 383 330 545 467 617 706 770 761 957 1051 735 469 750 664 686 629 809 890 1002 972 1176 I 1253 892 609 917 792 2962 2174 2232 1468 1957 1464 1503 1512 1970 2341 2163 3422 412 272 256 243 243 225 278 311 213 296 344 332 5 23 19 37 74 1 35 1 2 2 1 2 3 2 86 113 131 157 215 202 163 159 135 102 80 73 5518 4425 4100 4189 4426 4036 4377 4382 4607 4582 i 5992 6664 21 12 1 36 106 112 121 58 9 4 3 3 2174 2232 1468 l'.'.’u 1ID1 15u:; 61512 i'.'ÏO 2:: II 21 r,:; 3422 lotll )S 2556 2251 1868 2721 2469 2572 2874 2870 2637 2241 3829 3242 540 446 598 669 689 755 908 1046 722 462 748 667 3 1 837 900 845 690 679 737 970 989 1026 I 1041 1104 926 192 412 272 256 243 952 I 7 1172 I 1241 1174 1146 1195 995 1082 1172 1063 1074 1339 1464 1548 1598 1456 1408 1459 1667 1852 1777 1944 2020 1837 1587 340 353 327 362 I 414 379 414 347 403 427 383 329 63 I 86 i 113 I 131 I 157 1 215 202 163 i 159 135 102 80 23 22 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 6. GEMEENTELIJ«RBEII>SBEIRS. Aanbiedingen van werkzoekenden. Aanvragen van werkgevers. Hiervan zijn geplaatst bverge- MAANDEN. Totaal. Totaal. 7 10 11 12 13 6 14 15 5 16 17 3 4 2 1 9 3 225® 10627 8492 486 3 2115 j 200 7 8250 32130 Totaal. 3 2 1 j 4972 7 4478 13 6201 22 4456 9409 Totaal. 926 789 Nieuw inge schreven. bij de beurs. Overge bleven van de vorige maand 1 1 1 6 6 2 2 2 1 1 2 uit andere districten. 1 1 1 1 1 Overge bleven aan het einde der maand. an het ;nde der naand. Overge- bleven van de vorige maand. Uit anderen hoofde afge voerd. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December in de Ge meente. Januari Februari. Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December ander^J'ieven hoofdT afge-l voera 243 225 278 311 213 296 344 J'rgSn 308 39? 439 36’ 308 318 4® 404 500 488B1104 52?r 468 M 07H 7 1 749 715 922 1021 1159 1187 1378 1416 1051 744 1019 872 118 135 174 158 173 223 258 204 180 171 I 189 132 1712 2014 1490 2093 1665 1801 1301 1531 1951 1818 2386 980 829 902 890 752 857 894 752 861 1043 1120 10832 Hiervan zyn voldaan met ingeschrevenen by de corres pondent schappen in het district. I Nieuw i inge- j schreven. Overzicht van de by de Gein. Arbeidsbeurs ingeschreven annbieding&n werkzoekenden en aanvragen van werkgevers naar haren afloop. in het in andere! district districten buiten j en in hetJ de Ge- buiten- meente. land, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 841