6 4 133 22 1 1 387 11 11 38 11 6 324 63 1 13 68 22 77 5 318 35 5 1 38 3 1 1 25 6 2 3 1 19 24 VEBSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 7. BEROEPEN. Mannen. 1 4 10 (ben. 18 jaar) 5 9 1 2 (ben. 18 jaar) (ben. 18 jaar) Overbrengen 316 1190 188 Beteekend: niet beschouwd als vaklieden. Plaat singen. Aan- biedingen van werk- Aanvragen van werkgevers, aanbiedingen van werkzoekenden en plaatsingen (beroepsgewyze') gedurende het jaar 1918. Aanvragen van werkgevers.^ zoekenden, j I I Acquisiteurs Agenten Amanuensissen Apothekersi Asphalteurs Autogeenlasschers Badknechts Baggerlieden Bakkers (ben. 18 jaar) Bandenleggers Bankinstellers Bankwerkers - (ben. 18 jaar) j Barbiersbedienden Bastbandenmakers Beddenmakers (ben. 18 jaar). Bedrijfsboeren Beeldengieters (ben. 18 jaar). Beeldenschilders Beeldhouwers 11 Behangers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 842