17 1 1636 18 37 6 106 1 22 7 4 1 1 1 103 1 50 25 39 1 274 47 6 62 29 475 618 7 1 4 9 4 13934 3 2 35 2 3 396 63 1078 587 7 16 15 2 45 14 307 214 6 1 1 5 4 30 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 6794 6082 Overbrengen 3 56 5 1 4 4 1 (ben. 18 jaar) 5 8 23 1 1 1 Overgebracht 8192 18310 6830 Plaat- singen. Aanvragen van werkgevers. Aan biedingen van werk- i zoekenden. (ben. 18 jaar) Metaalboorders Metaaldraaiers n Metaalfraisers Metaalschavers Metaalslijpers (ben. 18 jaar) Metaalvernissers Meteropnemers (ben. 18 jaar) Meterpoetsers Meterreparateurs Metselaars (ben. 18 jaar) Linieerders Lithografen Lompensorteerders Loodgieters (ben. 18 jaar) Loopknechts (ben. 18 jaar) 99 Lijnwerkers LijstenmakersI (ben. 18 jaar) Machinebankwerkers (ben. 18 jaar). Machineboorders Machinezetters Machinistep (ben. 18 jaar) Magazijnknechts Magazijnmeesters Mandenmakersi (ben. 18 jaar) i Marmerpolijsters Matrozen Mecaniciens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 848