82 achter gelegen pakhuizen en het open terrein, een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 1756 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, berekend naar f 1125,per jaar; aan P. H. W. C1 e o p h a s, het pakhuis, behoorende bij perceel Casuariestraat No. 41, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie F, No. 963 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 52, aan M. Ree me ij er Jr., het perceel Zuidwal No. 72 (werkplaats), kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, Sectie K, Nos. 2390 en 2391, beide gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huur prijs van f 250,—; aan J. J. Koot, het voormalig boothuis aan de Bad huiskade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A F, No. 1477, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1921, tegen een huurprijs van f 104,per jaar; aan E. Lucas, het houten gebouwtje, staande aan den hoek van de Maliestraat en de Vos-in-Tuinstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie E, No. 2254, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1921, tegen een huurprijs van f 90,per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap „K u r k f a b rie- k e n L. v a n d e r H i 1 s t e n Z o n e n”, het pakhuis met bovenzolders achter perceel Groote Brouwerstraat No. 5, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G, No. 3670, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 540, aan F. W. Estoppeij, het bovenhuis De Ghejjn- straat No. 89 hoek Beeklaan, kadastraal bekend als ge- aan C. P. M e ij s Lzn., het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 2282, gele gen aan de Willemstraat, en de daarop aanwezige op stallen, plaatselijk gemerkt Prins Willemstraat Nos. 2 en 4, van 1 Januari 1918 tot en met 30 September 1918, tegen een huurprijs van f 882,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 84