17 20276 7083 8560 109 4 4 1 (ben. 18 jaar). 20 6 13 (ben. 18 jaar) 1 102 20 26 3 7 4 26 1 11 179 1 65 101 13 1 12 12 15 11 2 66 53 3 27 1 4 41 53 3 4 3 153 9 16 59 6 32 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Overbrengen 8907 21131 7275 Plaat singen. Aanvragen i van werkgevers.! 1 113 1 2 1 5 Aan- i biedingen i van werk- zoekenden. Overgebracht Pianoreparateurs (ben. 18 jaar) Pianostemmers Piccolo’s (ben. 18 jaar) Plaatwerkers PI antenkweekers Plantsoen werkers Plateelschilders Poeliers Politoerders Polijsters Porceleinm akers Portiers (ben. 18 jaar) Rechercheurs Redacteur-Verslaggevers Rietwerkers (ben. 18 jaar) Rubberbewerkers Rijtuigbekleeders (ben. 18 jaar) Rijtuigmakers (ben. 18 jaar) Rijtuigschilders (ben. 18 jaar) Rijwielmakers (ben. 18 jaar) Scheepmakers Scheepsjongens (ben. 18 jaar) Schippers Schoenmakers (ben. 18 jaar) Schoorsteenvegers (ben. 18 jaar) Schuurders Secretarissen Sigarenmakers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 850