17 9871 I 8348 2 4 1 2 2 5 (ben. 18 jaar) 10 9 1 2 1 1 2 8776 31270 10388 7 2 5 1 350 56 28259 2 44 2 6 3 2 2712 175 1 1 382 81 3 5 3 1 30 5 2 34 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEHOEDE N. Overbrengen Plaat- singen. 1 1 7 Aan biedingen van werk zoekenden. o Aanvragen van werkgevers. Overgebracht Stukadoors (ben. 18 iaar) Stypeurs Suikerbewerkers (ben. 18 jaar) Tabakswerkers (ben. 18 jaar) Tafelbedienden Taudtechnikers (ben. 18 jaar) Teekenaars (bouwk.) (ben. 18 jaar) (electr. techn.) (ben. 18 jaar) (glas in lood) (machine) (ben. 18 jaar) (meubelen) (scheepsbouw) Teerders Telephonisten Timmerlieden Tingieters Tooneelknechts Touwslagers Tuinlieden (ben. 18 jaar). Typewriters (ben. 18 jaar). Typografen Uitvoerders Uurwerkmakers (ben. 18 jaar). Vakkundigleider afd. Handels- reizigers VellenbereidersI Vergulders Verlakkers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 852