R 17 10388 1 40 34 110 36 1 1 1 2 (ben. 18 jaar). 15 8 Vormers 23 3 3 70 1 2 1 31270 3 29 19 1 48 3 1 158 26 5 10 37 268 10 35 3 1 8 2 2 60 35 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 8776 (ben. 18 jaar). 8 3 1 2 2 6 4 14 7 1 10 13 3 1 Overbrengen 10605 32067 8918 Overgebracht Vernikkelaars Plaat singen. Verplegers V ertalers Ververs (goed) Vetsmelters Vischkoopersknechts Vloerders Voegers Voorslaanders (ben. 18 jaar). (ben. 18 jaar). Vulvaniceurs (ben. 18 jaar). Vuurwerkers Wagenbestuurders (ben. 18 jaar). Wagen jongens W agenknechts Wagenmakers w Wagenpoetsers Wakers Warmoeziers (ben. 18 jaar) i Wasehknechts (ben. 18 jaar). W evers Winkelbedienden (ben. 18 jaar). Winkelknechts Wisselwachters Witters Witwerkers (ben. 18 jaar). Wijnkoopersknechts (ben. 18 jaar) IJzergietêrs I AanvragenAan- van biedingen I van werk- werkgevers, zoekenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 853