83 meente ’s-Gravenhage, Sectie IJ, No. 1313, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 250,—; aan H. Meelis, het perceel Boterstraat 4, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 4952, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huur prijs van f 250,—; aan A. Ph. de B r u ij n, de bovenwoning van het voormalig posthuis voor keuring van vee en vleesch aan <ie Regentesselaan hoek Loosduinscheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie IJ, No. 714 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1921, tegen een huurprijs van f 200,— per jaar; aan F. v a n W a e g e n i n g h, het huis Noordeinde No. 140c, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie D, No. 1323, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 3000, aan P. H. van I e r s e 1, het bovenhuis van perceel Zuid-Binnensingel No. 160, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 1180 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huur prijs van f 215, aan H. Ploeg, geboren H o m p e s c h B a c h r a, de voormalige ambtswoning van de Gemeentebewaarschool aan het Vaillantplein, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 9160 van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 200, aan J. v a n d e r L a n s, een gedeelte van het perceel Zuid-Binnensingel No. 156, bestaande uit een winkelhuis, een gedeelte van de binnenplaats en een stal met berg plaats! voor wagens, benevens twee benedenkamers van het perceel, plaatselijk gemerkt No. 157 aldaar, een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2358, gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1920, tegen een huurprijs van f 300,per jaar; aan W. A. Goosen Jr., de perceelen Lange Beesten markt Nos. 135/137 en No. 139, kadastraal bekend als ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 85