I 17 - 42 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 10. Totaal 69 Geplaatste geïnterneerden, welke niet ingeschreven stonden bü de Arbeidsbeurs. j- Huisknechts Schoenmakers Goudsmeden Barbiersbedienden Secretarissen Monteurs Meubelmakers Winkelbedienden Cementwerkers Onderwijzers Klerken Verplegers Wagenmakers Smeden Polijsters Gouverneurs Beeldhouwers Coupeurs Uurwerkmaker Bankwerker 24 8 2 1 1 2 9 3 1 1 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 860