1 44 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage 12. Uitgaven 1918. >5 71.45 J, Te zamen f 16.058.65 Wedden Dagelijksche schoonmaak Vergoeding leden Bestuur Vergoeding ambtenaren art. 35 A. R Commissie zedelijk gedrag Drukwerken en kantoorbehoeften Intercommunale telephoon Telephoonaansluitingen Vereeniging Landverhuizing Vereeniging Arbeidsbeurzen Tram, rijwielen, enz Porti Reis- en verblijfkosten Onvoorziene uitgaven (wasschen van handdoe ken, abonnement ’s-Gravenhaagsche- en Gere formeerde Kerkbode, maken grafische teeke- ning, vergoeding voor slijtage aan kleeding van twee schrijvers, enz.) f 12.526.il5 501.405 90.20 124.85 93.60 1.804.88 14.90 202.— 25.— 50.— 82.25 417.60 54.40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 862