Byiage 18 VERSLAG A. van den Geneesheer-Directeur omtrent den Huishoudelijken dienst. Geneeskundigen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 865