18 I i F Verpleegdagen 209885. 5 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. I le klasse 4e klasse Totaal. Gemeente Ziekenhuis. 1918 1 Totaal 7-299 554 1 iemeente Hulpziekenhuis. 1918 n Totaal 4173 311 421771 46661 Te zamen 554 1 3389 477 verb. tar. j be klasse. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September ictober November December anuari 5'bruari ilaart ipril lei uni uli ugustus eptember •et ober •ovember taember 56 44 22 ge woon. 1407-2 12978 13655 14553 12049 17113 15600 12529 13092 14591 10879 12113 4133 2974 3149 4185 3116 3523 ge- woon. 4431 4151 4556 4348 4481 4467 4170 3821 3224 3355 2658 •2999 99 381 211] 253 164 21 52 4 •24 51 26 74 5 3992 3900 4208 3929 4027 4078 3793 3513 2918 3050 2394 2375 97 43 42 86| 40 28! 28 32: 69 39 36 14 44 48 54 43 78 48 29 11 6421 554' 587 668 527 656’ 839 609 641 706 400 470 9810 8776 9255: 9573 7812 9265 9646 8210 8439 8696 6793 7464 3062 2908 3255 3575 3173 4723 2135 587 468 529 541 281 340 3389. 477; 7299 318 2681 •251 355' 255 257 338 225 265 368 209 280 45949 6300 145916.209885 4391 251' 327 367 450 365; 326: 282 232 300 264 570 54 2e klasse 3e klasse 41776 5989'103739 163224 verh. ge- verh. ge- verh. tar. woon. tar. woon. tar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 869