84 I aan W. J. A. J. v a n Z ij 1, het winkelhuis Falckstraat No. 11, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A E, No. 3402, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 300, aan J. B. M. V e r h e ij d t, het perceel Molenstraat No. 54, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie D, No. 1135, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 800, aan J. H. Lodestijn, het perceel Rijswijkschestraat No.155, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 2581, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 250, aan de Naamlooze Vennootschap „Nederlandse he IJ zer handel, Afdeeling Ent hove n”, de pak huizen Laan Nos. 26a en 28a met de beide opkamers en het bovenhuis Laan No. 28, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 7406, tegen een huur prijs van f 1025,— en een gedeelte van liet benedenhuis Jan Hendrikstraat No. 26, kadastraal bekend alsvoren, Sectie L, No. 1615, tegen een huurprijs van f 150,van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919; aan J. M. W a s s e r m a n, het benedenhuis Vleerstraat No. 15a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie C, No. 830, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 384, meente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2604 en 2605, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919. tegen een huurprijs van onderscheidenlijk f 330,— en f 495,— per jaar; aan S. d e B e e r, het bovenhuis Nieuwe Haven No. 10, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G, No. 3070, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919. tegen een huurprijs van f 325, aan K. B. Nieuwe n h u y s e n, het benedenhuis Westeinde No. 284, kadastraat bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 691, Van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 300,—;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 86